dinsdag 3 augustus 2010

Klantgericht communiceren....begrijpt u het wel?

Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Met alle problemen van dien. 6 van de 10 Nederlanders begrijpt niet wat overheden, verzekeraars en zorginstellingen schrijft en 1 op de 4 patiënten snapt niet wat zorgverleners ze vertelt. Snapt u het nog?

2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd

Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook problemen met digitale vaardigheden. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Laaggeletterdheid is groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid, mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Laaggeletterden hebben vaker schulden, vinden moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Veel kinderen groeien op in armoede. Zie ook http://www.weekvandealfabetisering.nl/.

Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet € 425 miljoen uit in de periode 2020-2024. Dat is ruim € 35 miljoen méér dan in de periode 2015-2019. Onderdeel van de nieuwe aanpak is onder andere om meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal hebben. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone.

Consumenten begrijpen niet wat er geschreven wordt!

Het gevolg? Consumenten begrijpen vaak niet wat overheden, gemeenten, verzekeraars, banken, zorginstellingen en en andere instanties schrijven in brieven en brochures. Men vindt de teksten vaak veel te moeilijk. De Raad van Europa heeft zes taalniveaus vastgesteld: A1, A2, B1, B2, C1, C2. De niveaus variëren van voorleesboek (A1) tot wetenschappelijke tekst (C2). Uit onderzoek blijkt dat 60% van alle Nederlanders een tekst op maximaal B1-niveau begrijpt. De meeste teksten van zorgorganisaties, verzekeraars, banken en andere instanties zijn echter op niveau C1 geschreven!

Zelf ontving ik vorig jaar een onbegrijpelijk brief van een bankverzekeraar. Toen ik ze daarmee confronteerde was het antwoord: "ja, maar die brief is ter controle langs zoveel bureaus en afdelingen geweest. Iedereen vond dat het weer anders moest en de juridische afdeling wilde er perse bepaalde teksten in, om ons goed in te dekken". Op mijn vraag "hebben jullie de conceptbrief ook door klanten uit de doelgroep laten lezen om te kijken of zij het wel begrijpen?", was het antwoord: "nee, dat hebben we niet gedaan en dat was misschien wel een goed idee geweest".

Zorgconsument loopt tegen problemen aan

Bovenstaande speelt ook sterk in de zorg. Grofweg 1,5 miljoen mensen (circa 10%) kunnen niet goed genoeg lezen, schrijven en rekenen om met zorgverleners te communiceren, klachten uit te leggen, medicijnen goed in te nemen, etc. Als dat probleem wordt opgelost, verbeteren we de kwaliteit van zorg en besparen we tenminste 61 miljoen euro aan medische complicaties als gevolg van de laaggeletterdheid. Vele organisaties, zoals ZN, LHV, NHG, KNMP, GGD-NL, NIVEL, RIVM, AMC hebben zich al aangesloten bij een speciale alliantie hiervoor.

Patiënt begrijpen niet wat hem verteld wordt!

Maar het probleem is eigenlijk veel groter dan hiervoor geschetst. Uit eerder onderzoek van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) blijkt namelijk dat 25% van de patiënten die een ziekenhuis verlaat, niet goed begrijpt wat hem verteld is!

Communicatie in de zorg werkt als placebo-pil

In de gezondheidszorg heeft communicatie grote invloed op de ervaringen van patiënten. Goede communicatie kan een positief effect hebben op patiënttevredenheid, therapietrouw en gezondheidsuitkomsten. Dat komt vooral door het placebo-effect dat optreedt. Hoe zit dat?

Klantgericht ondernemen begint met klantgericht communiceren

Klantgerichtheid begint natuurlijk met klantgericht communiceren: praten, schrijven en visualiseren op een manier die de klant begrijpt. Dit geldt voor iedereen, maar vooral voor gote (bureaucratische) organisaties als banken, verzekeraars, zorginstellingen, energiebedrijven, wooncorporaties, telecombedrijven en overheden.

Organisaties, professionals en communicatiespecialisten gebruiken nog te vaak vakjargon, moeilijke woorden en ingewikkelde zinsconstructies. Kijk dus eerst goed naar de doelgroep en op welk niveau men kan lezen, schrijven en rekenen. Als er grote verschillen zijn, kies dan een gedifferentieerde aanpak. Keep It Simple! is ook hier het devies. Des te simpeler, des te beter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten