donderdag 25 mei 2017

Briljante businessmodellen in Food

De wereldbevolking groeit en het klimaat staat onder druk. Betaalbare, gezonde en duurzame voeding is hét wereldvraagstuk voor de toekomst. Dat lukt niet als we blijven doen wat we altijd al deden. Daarvoor moet het roer om, daarvoor zijn Briljante businessmodellen in Food nodig.


Briljante businessmodellen in Food
De auteurs Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed en Jennifer Op 't Hoog hebben het weer geflikt. Na Briljante businessmodellen en Briljante businessmodellen in de Zorg en Briljante businessmodellen in Finance (lees recensie) is er nu het boek Briljante businessmodellen in Food. Opnieuw een actueel, lezenswaardig en inspirerend boek waarbij de auteurs niet gesleuteld hebben aan hun succesformule.

20 praktijkvoorbeelden
Samen met een groot aantal hulpauteurs beschrijven de hoofdauteurs 20 inspirerende cases van ‘food bedrijven’ die op hun eigen manier briljant waren, briljant zijn of briljant worden. Al deze bedrijven zorgen op hun eigen manier voor goedkoper, beter en gezonder eten. Met een productieproces dat schaalbaar is waardoor gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor grote bevolkingsgroepen beschikbaar komt.

De 20 cases van foodbedrijven zijn verdeeld over de vijf verschillende stappen in de voedselproductieketen. Er worden praktijkcases beschreven op het gebied van (1) ingrediënten en boeren, (2) productie en verwerking, (3) distributie en verkoop, (4) bereiding en koken en (5) eten en cultuur.

Op al deze terreinen kijken de auteurs naar manieren waarop de voedselproductie gedaan kan worden tegen lagere kosten en betere kwaliteit waardoor er ook meer inkomsten gegenereerd kunnen worden voor het financieren van de benodigde investeringen. Volgens de auteurs dé uitdaging voor de 21e eeuw.

Breeds scala aan bedrijven
De auteurs hebben een breed scala aan bedrijven beschreven. Van het traditionele boerenbedrijf Van den Heiligenberg, de glastuinbouw in het Westland en Haring kaken, het bekende Unilever, Jamie Oliver Foundation en Whole Foods Markets tot innovatieve nieuwkomers zoals Chapul (insecten), Olam (verankering bij de bron), Hampton Creek (verduurzamen), Etixx (sportvoeding) en DiverXO (experimentele keuken) en StreetXO (streetfood).

Wat in alle cases opvalt is de drive en inzet van de initiatiefnemers om de wereld een stukje beter, leuker en gemakkelijker te maken. De auteurs hebben zich er ook in deze editie van brijante businessmodellen niet gemakkelijk van af gemaakt. De cases worden uitgebreid en volgens een vast format beschreven met onderwerpen als visie en positionering, marktsegmenten, waarde voor de klant, levering en operatie. De auteurs hebben hiervoor een eigen format en analysemodel ontwikkeld. De casebeschrijvingen maken goed duidelijk waarin deze bedrijven anders zijn dan anderen en hoe ze hun uitdagingen en problemen getackeld hebben.

Twee delen
Briljante businessmodellen in Food is 400 pagina’s dik en bestaat uit twee delen. Deel 1 bestaat uit zo’n 70 pagina’s en beschrijft het theoretisch en conceptueel kader. Aan bod komen onderwerpen als disruptieve technologie en businessmodelinnovatie, de fundamenten van een briljant businessmodel en de aanpak voor waardecreatie. Heb je de eerdere boeken over briljante businessmodellen al gelezen, dan kun je dit inleidende deel overslaan.

Deel 2 bestaat uit dik 300 pagina’s. Daarin komen de 20 cases uitgebreid aan bod. In het laatste hoofdstuk volgen de belangrijkste lessen voor het creëren van briljante businessmodellen in food. Welke dat zijn, verklap ik niet. Daarvoor moet je het boek zelf gaan lezen! Je hoeft het boek niet in één ruk van voor naar achter uit te lezen. Het leent zich uitstekend om er al zappend en hink-stap-springend door heen te gaan.

Aanrader voor business verbeteraars
Briljante businessmodellen in Food is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in management, organisatie en/of de foodsector. Meer informatie vind je ook op de bijbehorende website www.wikibusinessmodels.nl.


Deze recensie is ook gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek Briljante businessmodellen in Food is te koop op Managementboek.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten