zaterdag 29 april 2017

Makelaar en vastgoed met agile aan de slag

Ook makelaars en vastgoedspecialisten moeten sneller en wendbaarder ondernemen. Daarover verscheen op Vastgoedactueel.nl een interessant artikel. Met een interview met Sjors van Leeuwen en de ervaringen van enkele makelaarskantoren die met 'agile' aan de slag zijn gegaan.


Wees flexibel - Onderneem 'Agile' 

Zo luidt de kop van een artikel van Judith Bakkers op Vastgoedactueel.nl. Het artikel verscheen op 12 april 2017 en beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van snel en wendbaar ondernemen in de makelaarssector. Hieronder volgt een kort impressie van het artikel met daarin een artikel met ondergetekende, Sjors van Leeuwen, schrijver van het boek Hoe agile is jouw strategie? over snel en wendbaar ondernemen.

Agile is een mindset 

De crisis en het huidige herstel hebben eens te meer aangetoond dat degene die niet snel meebuigt met marktontwikkelingen, geen bestaansrecht heeft. We kennen allemaal de teloorgang van Free Record Shop en V&D. Denk daarom CoolBlue en Airbnb: onderneem snel, wendbaar en zet op die manier stevige pijlers onder uw toekomst.

Agile (wendbaar) ondernemen is niet zozeer een plan van aanpak, als wel een mindset. Geen lange termijnplanning, maar multidisciplinaire, gelijkwaardige en verantwoordelijke teams, die in een continu proces ideeën aandragen, implementeren, evalueren en bijstellen. Alles in korte, behapbare cycli. Prioriteiten aangeven is daarbij essentieel. Net als snel beslissen en budgetten verschuiven waar nodig. Hierdoor kan een bedrijf veel sneller inspelen op wat er in de markt gebeurt. Want: hoe turbulenter de markt, hoe belangrijker het is om wendbaar te ondernemen. Dus absoluut van toepassing op de makelaardij!

Gewoon doen

Met agile werken valt voor makelaars winst te behalen. Dat meent Sjors van Leeuwen, zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing en auteur van het boek Hoe agile is jouw strategie?. “Het is een noodzakelijke manier van ondernemen in deze hectische markt.”

Hij benadrukt dat er geen blauwdruk bestaat voor deze mindset. Het is geen kunstje, maar een visie op hoe maatschappij en markt zich ontwikkelen en hoe je daar snel op in kunt spelen. Het is een kwestie van (eventueel op kleine schaal) experimenteren, toetsen en blijven proberen. Van Leeuwen: “Wat is beter, een rode of een blauwe button op de website? Uitproberen en meten. Niet eerst eindeloos onderzoeken maar gewoon doen. Dat deed online elektronica winkel CoolBlue ook. Eerst online een succes door de grote klantvriendelijkheid en nu ook met fysieke winkels. Het was een experiment, maar het werkt. Dit soort successen is van tevoren niet te voorspellen.”

Eénpitter of groot kantoor

Eénpitters zijn ultiem wendbaar. Toch merkt Van Leeuwen op dat agile werken ook voor zelfstandige een andere kijk vereist. Met alleen snel beslissen kom je er niet. “Je moet echt inventief aan de slag met een extreem klant- en marktgerichte visie, ondersteund door automatisering. Maak gebruik van relevante data. Bijvoorbeeld gemeenteplannen, bevolkingsstatistieken en consumentengedrag. Werk samen met klanten en concullega’s, want samen weet en kan je meer. Degene die razendsnel op veranderingen inspelen en missers snel bijsturen hebben een voordeel.” Grote kantoren hebben veelal een hiërarchische bedrijfsstructuur. Dat maakt het moeilijker om alert op de veranderende wereld te reageren. “Daar is juist met agile werken een grote slag te maken.

Kijk naar ING. De structuur is omgegooid: er werken nu zelforganiserende teams waarin allerlei disciplines, maar ook de klant, samenwerken. Ze implementeren nieuwe ideeën meteen en corrigeren ook vliegensvlug. Dat kan onder andere door de scrum methodiek: elkaar dagelijks kort informeren en ideeën uitwisselen. Beleid kan op die manier heel snel veranderen waardoor de bedrijfsvoering soepeler en werkbaarder verloopt. Iets wat ook mogelijk is bij grote makelaarskantoren. Het bedrijf fungeert als netwerkorganisatie voor kleinere, zelfstandige, verantwoordelijke eenheden waar weinig hiërarchie is, weinig lagen, titels en beslissingslijnen. Hiervoor zullen grote kantoren wel anders moeten werken. De manager verandert van traditionele baas naar coach. Het ondernemerschap verhuist naar de werkvloer, waar de medewerkers bij het ondernemen worden betrokken.

Als ondernemer kunt u morgen al beginnen. Gewoon met heel het kantoor bij elkaar gaan zitten en bespreken of agile ondernemen bij het bedrijf past. Met elkaar in gesprek gaan over hoe het beter kan, knelpunten en gezamenlijk verbeterpunten schetsen.

Morgen beginnen - Ervaringen van makelaars

In verkorte vorm de ervaringen van enkele makelaarskantoren in den lande:

Assistent makelaar en bedrijfskundige Hans-Peter Palland van Makelaardij Groningen (vijf personen) weet hier alles van. Hij werkte bij ING en het IT-adviesbedrijf van KPN en kwam in aanraking met agile ondernemen. Hij neemt deze ervaringen mee naar het bedrijf van zijn vader en kijkt hoe het Agile gedachtegoed toegepast kan worden bij een middenklein makelaarskantoor. Palland: “Je begint bij de kern: waar doe je alles eigenlijk voor? Als makelaar moet je niet de beste makelaar willen worden, maar mensen willen ontzorgen. Gaan voor de hoogste klanttevredenheid.

Dat bereik je onder andere door optimalisatie van de customer journey, processen in werkbare parten op te delen en ze continu te optimaliseren. En dat alles in een multidisciplinair team, waarin iedereen gelijkwaardig is.” Belangrijk is dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen en alle ondernomen stappen bijdragen aan het hogere doel. Hij ziet dat er veel te winnen valt voor makelaars door de klant meer te betrekken bij de diverse processen. Dat kan via automatisering, door klantbelevingstools - van bijvoorbeeld brancheorganisaties - optimaal te gebruiken.

Directeur van Hoekstra -van Eck, Gerard de Gier, geeft vanuit de marketinggedachte het bedrijf vorm. “Hoewel agile een hot item is op dit moment, zit ons bedrijf al acht jaar op dat spoor. Zo hebben we de crisis overleefd. Snel wendbaar zijn, is een overlevingsstrategie in deze concurrerende markt. Niet alleen in de Randstad.” Hij noemt out of the box denken, een platte organisatie, teamwork en opgedeelde processen in korte trajecten als voorwaarde voor een wendbare organisatie. Heeft u het gevoel dat u achter de feiten aanloopt omdat u te druk bent? De Giers advies: "Neem niet meer mensen aan, maar automatiseer, benut je overcapaciteit maximaal en creëer specialistische teams."

Het bedrijf Open Makelaars (twintig mensen) van Christiaan van der Sanden en partners, groeit ieder jaar tussen 85 en 100 procent. Hij houdt er dan ook een bijzondere bedrijfsvisie op na. “Bij ons is maximale winst maken of succes geen doelstelling. Succes meet je niet af aan de winst of grootte van je bedrijf of hoeveel huizen je verkoopt. Bij ons gaat het er om of we het naar ons zin hebben, en klanten blij hebben gemaakt. Klanttevredenheid is voor ons het doel, kwaliteit een vereiste. Geef mensen verantwoordelijkheid en ze verrassen je positief. We kijken of de keuzes de juiste waren en zo niet, dan sturen we snel bij. Tijdens de maandelijkse vrijdagavond borrel, komen dit soort dingen, maar ook persoonlijke zaken boven.”

Lees het uitgebreide artikel online voor de ervaringen van makelaarskantoren.

12 bouwstenen voor snel en wendbaar ondernemen: iets voor u?

1. Waarde creëren in plaats van winstmaximalisatie
2. Extreem markt- en klantgericht. Blik naar buiten
3. Lange én korte termijn: visie én actie
4. Verbindende leider die goede voorbeeld geeft
5. Snelle besluitvorming en uitvoering
6. Resultaatgedreven cultuur
7. Platte (netwerk)organisatie met korte lijnen en weinig hiërarchie
8. Flexibel businessmodel
9. Flexibele inzet zelforganiserende multidisciplinaire teams/medewerkers
10. Flexibele processen en ICT-ondersteuning
11. Open en continu informatievoorziening
12. Lerende organisatie: evolutionair en continu verbeteren

Meer lezen

Het volledige artikel met interview lees je op Vastgoedactueel.nl.

Zo kun je snel en wendbaar ondernemen

Over snel en wendbaar ondernemen lees je meer in mijn boek Wendbare strategie op één A4. Met het wendbaarheidscanvas met 11 bouwstenen en 43 wendbaarheidsknoppen om aan te draaien. Met het canvas krijg je snel inzicht in welke factoren van belang zijn en hoe je als organisatie met een wendbare strategie het verschil kan maken.

Eerder schreef ik ook het boek Hoe agile is jouw strategie? – Zo kun je snel en wendbaar ondernemen. Als beste Nederlandse marketingboek over agile ondernemen genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2016.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten