dinsdag 19 september 2017

Verzekeraars gaan Kodak achterna

Verzekeraars zien hun vermogen om te veranderen en cyberrisico’s als grootste bedreigingen voor hun sector. Ze maken zich zorgen over hun vermogen om uitdagingen rondom digitalisering, consolidatie, nieuwkomers en kostenreductie het hoofd te bieden.


Dat blijkt uit ‘Insurance Banana Skins 2017’, een onderzoek dat het Britse Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) samen met adviesbureau PwC wereldwijd heeft uitgevoerd onder meer dan achthonderd verzekeraars, toezichthouders en marktkenners. Voor het eerst beschouwen verzekeraars de alsmaar voortschrijdende technologie als risicofactor.

Bananenschillen in verzekeringsland

Het tweejaarlijkse onderzoek laat zien dat operationele risico’s dit jaar met stip stijgen op de ranglijst van 'potentiële bananenschillen'. Een aantal van deze uitdagingen komt nieuw binnen op de ranglijst en hangt nauw samen met nieuwe technologieën die de wereld van verzekeraars op zijn kop zetten. Voorbeelden zijn zelfrijdende auto’s, het internet der dingen, kunstmatige intelligentie en cybercriminaliteit.

De hele zorgenlijst, Insurance Banana Skins 2017, ziet er als volgt uit met de ranking in 2015 tussen haakjes:

 1. Change management (6)
 2. Cyber risk (4)
 3. Technology (-)
 4. Interest rates (3)
 5. Investment performance (5)
 6. Regulation (1)
 7. Macro-economy (2)
 8. Competition (-)
 9. Human talent (15)
 10. Guaranteed products (7)
 11. Political interference (16)
 12. Business practices (11)
 13. Cost reduction (-)
 14. Quality of management (12)
 15. Quality of risk management (10)
 16. Social change (20)
 17. Reputation (18)
 18. Product development (17)
 19. Corporate governance (21)
 20. Capital availability (22)
 21. Complex instruments (25)
 22. Brexit (-)

Het is natuurlijk te verwachten dat verzekeraars alleen kijken naar de risico's als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en trends, maar voor innovatieve en klantgerichte organisaties bieden ze ook veel kansen. Tsja...

Invloed van InsurTech-startups

86 procent van de verzekeraars ziet zijn omzet in gevaar door nieuwe technologieën in de sector. Het merendeel wil daarom in deze zogenoemde InsurTech-startups investeren. Toch is 63 procent huiverig om met startups samen te werken vanwege bezorgdheid over regulering en dataprivacy. Ook heeft 87 procent van de verzekeraars moeite om personeel te vinden en behouden dat over InsurTech- vaardigheden beschikt (war on talent).

InsurTech-landschap in beeld

Interessant in dit verband is het onderzoek 'Current InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive Potential' (pdf) van Alexander Braun en Florian Schreiber van de Universiteit van St. Gallen. Zij brachten het landschap van InsurTech-bedrijven in kaart en de manier waarop traditionele verzekeraars hiermee omgaan. Hun advies luidt in het kort: 'If you can't beat them, join them' want samenwerken met reguliere verzekeraars willen InsurTech-startups wel. Het gaat de meeste startups om het veranderen en verbeteren van de traditionele verzekeringssector waarin polis en premie centraal staan en niet het klantbelang en klantgemak.

Twee internationale voorbeelden van spraakmakende en kansrijke InsurTech-startups: Trov.com met zijn 'on-demand insurance for the thins you love' en Lemonade.com die alle betaalde premie, na inhouding van een fixed fee, altijd terugbetalen aan de klant. Is het niet in de vorm van een claim, dan in de vorm van een 'giveback'.  

Focus op klantinteractie, innovatie en data-analyse

Het merendeel van de verzekeraars (56%) verwacht dat tot 20 procent van zijn omzet gevaar loopt door InsurTech-startups. Een op de vijf meent dat dit op kan lopen tot 40 procent, en 10 procent schat het risico nog hoger in. Dat blijkt uit een ander onderzoek van accountants- en advieskantoor PwC, gepubliceerd in het rapport ‘Insurance’s new normal’.

Naast risico’s zien verzekeraars steeds vaker kansen. Ruim de helft (52%) geeft innovatie een belangrijke plek in zijn beleidsstrategie. Ook zijn verzekeraars actiever dan voorheen in het volgen van en reageren op innoverende technologieën, aldus de onderzoekers.

Verzekeraars willen vooral investeren in data-analyse, blockchain en mobiele applicaties. 94 procent van de verzekeraars vindt innovatie op het gebied van klantinteractie en risico-inzicht het belangrijkst.

Eerder schreef ik al over 'Financieel adviseur moet op zoek naar een nieuw businessmodel'.

Verandermanagement grootste uitdaging

Volgens de deelnemers aan het bananenschil-onderzoek wordt het klimaat voor verzekeraars steeds uitdagender. De 2017 Banana Skins Index, die het niveau van angst in de sector meet, is op een recordhoogte, terwijl het vermogen van de sector om deze risico’s aan te pakken is gedaald ten opzichte van 2015. Wel schatten de Nederlandse respondenten de risico's lager in: zij zeggen beter voorbereid te zijn.

We zien in de bananenschil-lijst dat 'changemanegement' met stip gestegen is naar de eerste plaats. Verzekeringsmaatschappijen weten wat er moet gebeuren, maar hebben geen idee hoe ze alle uitdagingen te lijf moeten gaan.  Met alle risico's van dien, dat men te laat is en links en rechts wordt ingehaald door concurrenten en InsurTech-startups.

Wendbare organisatie vormt de basis

Verzekeraars zouden sowieso moeten beginnen met het vergroten van hun strategische wendbaarheid (strategic agility). Want van reorganisatie naar reorganisatie hollen heeft steeds minder zin. Hoe je dat voor elkaar krijgt lees je in mijn boek Hoe agile is jouw strategie?

Zijn verzekeraars rijp om gedrisrupt te worden?

De ontwikkelingen bieden zowel kansen als bedreigingen voor verzekeraars. Wat betreft dat laatste: of de verzekeringssector (en jouw organisatie) rijp is voor disruptie, kun je inschatten met onderstaande disruptie-checker die gebaseerd is op 6 factoren die allemaal beginnen met een ‘O’: overcapaciteit, ondoorzichtigheid, ongemak, onder één dak, onder de radar en overbodig.

De disruptie-checker: 6 manieren om de markt te disrupten.

Kodak-moment?

Welke verzekeraars krijgen hun eigen Kodak-moment?

Bron: Rapport 'Insurance Bananaskin 2017', CSFI.org en artikel 'Verzekeraars worden bang de boot te missen met technologie en innovatie' op Findinet.nl, 2017. Rapport 'Insurance's new normal', PwC, 2017.

PS: Nederlandse verzekeraars houden niet zo van groen

Social change, Reputation, Product development en Corporate governance staan laag op de bananenschillenlijst. Misschien ook wel logisch want als je op het gebied van 'slim en groen' niet in beweging komt, dan loop je op korte termijn ook niet zo heel veel risico's.  Misschien verklaart dat het volgende.

Volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer van 16 augustus 2017 beleggen 7 van de 8 grootste Nederlandse verzekeraars in Shell. Samen zijn ze goed voor een bedrag van $870 miljoen. Alleen ASR steekt geen geld in de energiemaatschappij.  De Eerlijke Verzekeringswijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en PAX.

Van de 7 grote Nederlandse verzekeraars die in Shell beleggen, steunden op de laatste aandeelhoudersvergadering alleen Vivat en een onderdeel van Achmea, Investment Management, de klimaatresolutie. Die resolutie spoort Shell aan om de afspraken in het VN Klimaatverdrag van Parijs te vertalen in reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. De andere verzekeraars zoals Aegon, Allianz, APG (Loyalis), Generali en NN Group steunden deze resolutie niet. Ook Achmea Own Risk stemde juist tegen de resolutie.

De onderzoekers daarover: “Shell én de verzekeraars hebben de mond vol over het klimaat en zeggen het Klimaatverdrag te willen steunen. Maar zodra het concreet wordt haken ze af. Shell is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld en levert een grote bijdrage aan klimaatverandering. Verzekeraars die beleggen in Shell zijn daarmee mede-eigenaar van Shell. Het is onbegrijpelijk dat slechts een minderheid van de verzekeraars steun geeft aan de resolutie aan Shell om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatverdrag.”

Als we de reacties in de media van de verzekeraars mogen geloven dan vindt men dat de resolutie te ver gaat en dat het niet in het belang is van de aandeelhouders. Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten