vrijdag 20 oktober 2017

Gebruik van deelplatformen blijft groeien

Bijna de helft van de Nederlanders gebruikt peer-to-peerplatformen zoals Marktplaats, Airbnb of Uber. Zo’n 40 procent van de bevolking koopt producten via deze platformen, terwijl 35 procent van de Nederlanders producten verkoopt.


Gebruik van deelplatformen groeit

Het gebruik van deelplatformen groeit, hoewel dit erg verschilt per soort platform. Dit concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) in september 2017 op basis van een enquête. De centrale bank wilde inzicht hebben in de omvang van peer-to-peertransacties en verwacht dat het gebruik van deze platformen zal toenemen.

De enquêteresultaten tonen het volgende beeld:
  • 47% van de Nederlandse bevolking maakt op enige wijze gebruikmaakt van online peer-to-peer markten. 
  • 40% van de bevolking koopt producten van anderen, terwijl 35% producten verkoopt. 
  • Het aantal gebruikers dat producten huurt (6%) of verhuurt (1%) ligt beduidend lager. 
  • Voor het afnemen van diensten (6%) of aanbieden van diensten (1%) geldt hetzelfde. 
  • Van crowdfunding, het lenen of uitlenen van geld aan anderen, wordt nog weinig gebruik gemaakt. 
  • Het aandeel gebruikers van online peer-to-peer markten neemt de komende vijf jaar naar verwachting verder toeneemt. Dat geldt in het bijzonder voor de peer-to-peer markten waarop diensten verhandeld worden en producten verhuurd worden.


Aanjagers van gebruik

Om zicht te krijgen op de factoren die het huidige en toekomstige gebruik van peer-to-peer markten beïnvloeden, is respondenten een lijst met factoren voorgelegd waaruit zij de belangrijkste twee mochten kiezen. De meest genoemde redenen om actief te zijn op peer-to-peer markten zijn: het verdienen en het besparen van geld. Ook de mogelijkheid om de de kwaliteit van de gezochte goederen of diensten in te zien is een belangrijke factor.

Belemmeringen voor gebruik

De meest genoemde belemmeringen om als aanbieder actief te zijn op online peer-to­-peer markten is: onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de tegenpartij en onzekerheid rondom de betaling. Ook voor vragers is onzekerheid over de betrouwbaarheid van de tegenpartij een belangrijke belemmering. Daarnaast noemen respondenten onduidelijkheid over de kwaliteit van de aangeboden goederen en diensten als reden om niet actief te zijn op peer-to-peer markten.

Kansen en uitdagingen van peer-to-peer markten

Een verdere groei van het aantal gebruikers van peer-to-peer markten biedt zowel kansen als uitdagingen. Peer-to-peer markten verlagen namelijk transactiekosten waardoor markten ontstaan die voorheen niet tot stand konden komen. Dit geldt in het bijzonder voor markten waarin consumenten elkaar onderling diensten aanbieden of goederen verhuren. De mogelijkheden die ontstaan om inkomen te verwerven en de toenemende variëteit aan consumptiemogelijkheden kunnen de welvaart verhogen. Lees hier mijn artikel over 6 manieren om de markt te disrupten.

Nieuwe toetreders en concurrentie

Tegelijkertijd vervagen door het groeiende aantal consumenten dat op peer-to-peer markten actief is de grenzen tussen consument en producent. Bestaande bedrijven krijgen te maken met nieuwe toetreders, waardoor de concurrentie toeneemt.

Hoewel dit in beginsel positief is, is deze concurrentie in sommige gevallen ingegeven vanuit een ongelijk speelveld, omdat nieuwe aanbieders niet aan wet- en regelgeving hoeven te voldoen die geldt voor bestaande aanbieders, of omdat zij deze bewust omzeilen. Denk aan de discussies rondom Uber en Airbnb.

De uitdaging voor beleidsmakers ligt daarom in het vinden van een juiste balans tussen het benutten van de kansen die peer-to-peer markten bieden en het adresseren van de nadelige effecten die door peer-to-peer markten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van negatieve externe effecten en de monopoliemacht van platformbedrijven.

De 6 succesfactoren van deelconcepten

Een analyse van een aantal succesvolle deelconcepten laat zien dat er 6 succesfactoren zijn. Door deze succesfactoren zelf slim toe te passen creëer je je eigen AirBnB, of Uber, WeHelpen, Peerby, SnappCar, etc. Lees mijn eerdere blog over de zes succesfactoren van deelconcepten.

Eerder schreef ik al over de verschillende soorten platformen en het geheim van het platformbusinessmodel. Lees hier mijn eerdere platformartikel.

Deel-, wijk-, buurt- en buren-initiatieven

Naast alle commerciele deelconcepten zoals Airbnb en Uber, zitten we ook in de omslag naar een 'participatiemaatschappij' waarin mensen meer zelf en meer samen (moeten) doen. Vadertje Staat trekt zich terug en wil alleen nog maar het hoogst noodzakelijke doen. Het spreekwoord 'beter een goede buur dan een verre vriend' wordt werkelijkheid. Vandaar dat wijk-, buurt- en burenhulp-platformen en websites als paddenstoelen uit de grond schieten. In dit artikel vind je een overzicht van meer dan 150 wijk-, buurt- en buren-initiatieven.

Meer deeleconomie

Over de deeleconomie is al veel gezegd en geschreven. Hier vind je een totaal overzicht van al mijn blogs die iets met de deeleconomie en platformbusinessmodellen te maken hebben.

Kortom, we delen, lenen, ruilen en helpen dat het een lieve lust is. Die eeuwenoude traditie krijgt met de komst van de deeleconomie een enorme impuls. In het boek Share lees je meer over de kansen en uitdagingen van de deeleconomie, want die is ‘here to stay’ en zal nog heel wat sectoren op zijn kop gaan zetten. Lees hier mijn boekrecensie van Share.

Heb jij nog wetenswaardigheden over de ontwikkelingen in de deel- en platformeconomie, dan hoor ik ze graag?

Bron: DNBulletin: Bijna helft Nederlanders actief op online peer-to-peer markten, september 2017.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten