maandag 23 oktober 2017

Groot denken begint klein

Succesvol zijn betekent mogelijkheden zien en kansen benutten. Daarvoor moeten we wel buiten bestaande kaders stappen en vastgeroeste denkpatronen loslaten. We moeten Groot denken zo schrijft Adriaan Wagenaar in zijn nieuwste boek.


Markten zijn grilliger dan ooit. Mogelijkheden en kansen zien is belangrijker dan ooit. Toch blijkt dit vaak lastig want we zijn verleerd om buiten de kaders te denken en houden krampachtig vast aan vastgeroeste gewoonten. Om kansen te zien en te grijpen moeten we vraagstukken op een creatieve manier benaderen, met een open geest en met de nodigde verbeeldingskracht en vindingrijkheid. Kortom, we moeten groot denken.

Daarover gaat het boek Groot denken van adviseur en spreker Adriaan Wagenaar. Zijn boodschap is dat groot denken geen toevalstreffer is, maar een routine die je kunt ontwikkelen. Daarvoor hoef je niets te leren. Je moet alleen bereid zijn om bestaande denkpatronen die niet langer werken los te laten.

De auteur beschrijft in Groot denken in twee delen en acht hoofdstukken hoe je dat doet. Het eerste deel gaat over de waarom-vraag. Met de noodzaak van Groot Denken, de kern van Groot Denken en de toepassing van Groot Denken in je werk. Deel twee gaat over de hoe-vraag. Met de vijf principes (hoofdstukken) die je helpen om kansen te herkennen en te benutten zoals denk in mogelijkheden, zie de kleine signalen op je pad, overwin weerstanden (doorbreek beperkende gedachten), organiseer je helpende omgeving en speel! (ga aan de slag, probeer het uit). Waarbij de auteur benadrukt om lastige situaties niet te benaderen als routinesituaties maar als wicked situaties, waarin alles met elkaar lijkt samen te hangen.

De kern van Groot Denken bestaat volgens de auteur uit drie elementen: kan niet bestaat niet, gebruik wijs je kapitaalbronnen (netwerk e.d.) en denk als een kind. Want kinderen denken nog vrij. Ze zijn nieuwsgierig, hebben verbeeldingskracht en nemen niets voor standaard aan. De auteur schakelt dan ook regelmatig kinderen in bij het zoeken naar oplossingen voor allerhande bedrijfsvraagstukken. Sinds 1996 laat de auteur kinderen en managers in een zogeheten Raad van Stuur-programma’s filosoferen over maatschappelijke vragen en samenwerken aan oplossingen.

De invalshoek van ’denk als een kind’ is origineel en leuk om te lezen en de inbreng van kinderen zal in de praktijk in veel gevallen ongetwijfeld tot eyeopeners leiden. Jammer genoeg staat niet het inschakelen van kinderen bij het oplossen van vraagstukken centraal, maar het denken als een kind: met open geest, verbeeldingskracht en vindingrijkheid. Het gevolg van die keuze is dat het boek toch vooral uitgaat van de bekende grote mensenwereld. En daardoor ook meer bekende en soms ook voor de hand liggende inzichten en adviezen bevat. Zoals stel de goede en ongemakkelijke vragen, gebruik je verbeelding met causale kaarten, werk met metaforen, ontwerp je eigen groeiverhaal, sta open voor het onverwachte (serendipity) en experimenteer; neem initiatief dat zo klein is dat niemand er nee tegen kan zeggen en dat zo groot is dat iedereen wint.

Groot denken is een compact boek dat vlot wegleest. De auteur heeft het boek geschreven voor bevlogen professionals die in hun werk doorbraken willen realiseren en tegen een hoop weerstand aanlopen. Voor hen biedt dit boek misschien nog niet eerder ontdekte inzichten, tips en trucs. Ook bevat het boek een groot aantal oefeningen waarmee je aan de slag kan. Vergeet daarbij zeker het kind niet. Want zo zegt succesondernemer Richard Branson in het boek: ”Ik kijk naar mijn onderneming door de ogen van een kind. Zo ontdek ik elke dag nieuwe mogelijkheden”.Deze recensie is ook gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek Groot Denken is te koop op Managementboek.nl.

PS: Kinderen inschakelen kan op vele manieren. Zo heeft het Bravis ziekenhuis, met locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal, sinds 9 november 2017  kinderadviesraad (KAR). De kinderadviesraad gaat meehelpen aan het bouwen aan optimaal kindgerichte zorg, zo meldt het ziekenhuis. Het is een officieel adviesorgaan voor het ziekenhuis, bestaande uit kinderen tussen de 10 en 18 jaar. Het Bravis ziekenhuis zal de raad regelmatig om advies, tips en ideeën vragen. De raad kan ook zelf aangeven wat beter kan en het ziekenhuis ongevraagd van adviezen of tips voorzien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten