vrijdag 17 november 2017

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt zorg kansen

Dankzij kunstmatige intelligentie kan de gezondheidszorg in Europa meer dan EUR 170 miljard besparen op kosten voor kinderobesitas, dementie en borstkanker. Dit blijkt uit onderzoek van consultancybureau PwC.


Hoe het werkt

Winst valt vooral te behalen doordat artsen diagnoses eerder en doeltreffender kunnen stellen, doordat behandelingen nauwkeuriger kunnen worden afgesteld, en doordat patiënten worden ondersteund bij voorkomen, behandelen en genezen. De productiviteit van medewerkers is hoger en het ziekteverzuim is lager.

Het op grote schaal toepassen van kunstmatige intelligentie kan leiden tot besparingen voor patiënten en tot een efficiëntere en beter toegankelijke gezondheidszorg. Toch kan bijvoorbeeld strenge wet- en regelgeving de optimale inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg nog behoorlijk belemmeren.

Voordelen

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen drie zorgtrajecten en toont aan wat de toepassing van kunstmatige intelligentie zou kunnen opleveren. Dat leverde de volgende uitkomsten op:
  • Preventie van obesitas bij kinderen: de toepassing van kunstmatige intelligentie zou in de komende 10 jaar een kostenbesparing kunnen opleveren van maximaal EUR 90 miljard. Het gaat bij deze raming onder meer om lagere medische kosten en minder verlies als gevolg van lagere productiviteit en ziekteverzuim. Bovendien kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan een efficiëntere zelfcontrole ter voorkoming van obesitas.
  • Diagnose van dementie: de toepassing van kunstmatige intelligentie zou de komende 10 jaar kunnen bijdragen aan een besparing van EUR 8 miljard, voornamelijk door een hoger diagnosepercentage bij dementie in de eerstelijnszorg. Met kunstmatige intelligentie kan een diagnose worden gesteld die voor 90% betrouwbaar is, en daar heeft een groot deel van de dementiepatiënten zonder officiële diagnose baat bij.
  • Diagnose en behandeling van borstkanker: kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan de diagnose en de behandeling van borstkanker, vooral bij vroegtijdige opsporing, besluitvorming en vermindering van de directe betrokkenheid van artsen bij eventueel herhalende taken. Bij toepassing op grote schaal kan kunstmatige intelligentie de komende 10 jaar een besparing opleveren van EUR 74 miljard.

Waarschuwingen

Het rapport waarschuwt ook dat - ondanks de kostenbesparingen - strenge regelgeving en andere belemmeringen kunnen verhinderen dat de wijdverbreide invoering van kunstmatige intelligentie volledig wordt benut. Op basis van de beoordeelde problemen zijn er drie belangrijke aanbevelingen voor het verbeteren van de technologie voor de gezondheidszorg in Europa:
  • De invoering van een balanced scorecard voor beleidsvorming zorgt ervoor dat de aandacht niet wordt beperkt tot één beleidsterrein, zoals het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg of het beheersen van de zorgkosten. Met een balanced scorecard voor beleid krijgen alle aspecten van de gezondheidszorg evenveel aandacht. Dit leidt tot invoering van technologische hulpmiddelen waarmee de gezondheidszorg meervoudige doelstellingen kan realiseren.
  • Snelle en consistente maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving zorgen voor een optimale inzet van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg.
  • Door het opnieuw vaststellen van vergoedingen ter ondersteuning van op resultaten gebaseerde zorg hebben zorgverleners en patiënten minder te maken met betalers en wordt de noodzakelijke ontwikkeling van op kunstmatige intelligentie gebaseerde hulpmiddelen gestimuleerd.

Europese blik

Voor het rapport ‘Sherlock in Health: How artificial intelligence may improve quality and efficiency, whilst reducing healthcare costs in Europe’ werden in een aantal West-Europese landen openbare gegevens geanalyseerd en werden gesprekken gevoerd met ziekenhuizen en klinieken, betalers en technologiebedrijven uit Oostenrijk, Duitsland en Nederland die actief zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie.

En.......staat AI al op jouw innovatie-agenda?

Bron: rapport ‘Sherlock in Health: How artificial intelligence may improve quality and efficiency, whilst reducing healthcare costs in Europe’, PwC, 2017. Het rapport kun je downloaden op de PwC-website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten