zaterdag 30 november 2019

Zorg voor medewerkers met wendkracht

Veel organisaties weten dat ze wendbaar moeten zijn om te kunnen overleven. Om wendbaarder te worden gaan ze aan de slag met structuren, processen en technologie. Maar vergeten daarbij iets essentieels: het zijn de mensen die het doen, zij bepalen de wendbaarheid van je organisatie. In het boek Wendkracht beschrijft Natascha Wijnen een concrete aanpak om de wendbaarheid van medewerkers en teams te vergroten.


Veel organisaties weten dat wendbaarheid een onmisbare eigenschap is om succesvol te kunnen zijn. Dat schrijft Natascha Wijnen in haar boek Wendkracht, met als subtitel Hoe je wendbaar gedrag creëert met professionals en teams. De auteur is spreker, coach en oprichter van Wendkracht.

Over wendbaarheid wordt al een aantal jaren veel gezegd en geschreven. Het gaat dan al snel over zaken als nieuwe organisatiestructuren, digitalisering van bedrijfsprocessen, agile werken en scrummen in  projecten. Veel organisaties zijn druk bezig of zoeken naarstig naar de juiste aanpak maar vergeten volgens de auteur  één cruciale succesfactor, namelijk de mens. Want het zijn jouw medewerkers en teams die bepalen hoe wendbaar je bent als organisatie.

Maar hoe vergroot je de wendbaarheid van medewerkers, van teams en uiteindelijk van de hele organisatie? Hoe zorg je ervoor dat mensen in beweging komen, proactief inspelen op veranderende omstandigheden, flexibel zijn in hun werk, enzovoort. Dat medewerkers en teams wendbaar gedrag vertonen en van toegevoegde waarde zijn en blijven, nu en in de toekomst? De auteur ging op onderzoek uit, bestudeerde literatuur, interviewde professionals in verschillende sectoren en putte uit jarenlange eigen ervaring. Het resultaat is het boek en de aanpak Wendkracht.

Wendkracht bestaat uit drie delen en een bijlage met tien praktische tools. In het eerste deel geeft de auteur een overzicht van het gedachtengoed van wendkracht. Je leest wat het is en waarom het noodzakelijk is om in de toekomst mee te (kunnen) komen.

De auteur ziet een duidelijk verschil tussen veranderen en wenden. Want wendbare mensen gaan niet van verandering naar verandering. Ze hebben een open houding ten opzichte van signalen vanuit de omgeving en handelen daar bewust en proactief op. Om dat te kunnen heb je wendkracht nodig, aldus de auteur. Dat is een combinatie van een wendbare mindset (overtuiging) én een hoge ambitie (doel). Allebei nodig om als medewerker, team of organisatie wendbaar te zijn. Heb je een wendbare mindset en een hoge ambitie dan ben je zoals de auteur het noemt ‘wendkrachtig’.

Wendkrachtige professionals blijken in de praktijk over vijf opvallende kenmerken te beschikken: (1) ze nemen regie, (2) initiëren en versnellen vernieuwingen, (3) zijn toekomst bestendig, (4) verbeteren en vernieuwen en (5) leren continue. Daarmee boren ze volgens de auteur acht ‘wendkrachten’ aan die ze optimaal benutten. Namelijk (1) continue ontwikkel mindset, (2) durfwaarde, (3) technologie-adaptie, (4) samen wenden (teamwork), (5) kennis delen, (6) omgevingsgericht, (7) vernieuwingsadactie (combinatie van idee en actie) en (8) werkfluïditeit (flexibel in het werk).

Waarbij de auteur aangeeft dat juist de aanwezigheid en samenhang van alle acht krachten de uiteindelijke wendbaarheid bepalen. De acht wendkrachten (en tegenkrachten) worden in deel twee van het boek voorzien van herkenbare symbolen en verder uitgewerkt aan de hand van een vast stramien met een duidelijke uitleg, heldere figuren en tools voor zelfevaluatie en ontwikkeling. Met ter verduidelijking eenvoudige en herkenbare voorbeelden van de werkvloer.

In deel drie beschrijft de auteur hoe je de wendkracht vergroot. Dat gaat in drie stappen: aandacht creëren voor wendkracht door het wendkrachtvuurtje aan te wakkeren, de huidige wendkracht in kaart brengen en de gewenste wendkracht ontwikkelen. Je krijgt daarvoor diverse praktische werkvormen aangereikt waarmee je zelf, alleen of met je team, aan de slag kunt. Van krachtenbootcamp en wendkrachtkaarten tot het vragenlab, wendkrachtspel en de wendkrachtscan. Want wendbaarder worden betekent doen, werken aan wendbaar gedrag in het werk van alle dag.       

Wendkracht is een compact leer- en doeboek. Het boek heeft een duidelijke structuur en is begrijpelijk en vlot beschreven. Een aanrader voor medewerkers en teams die hun wendbaarheid willen vergroten en zoeken naar een concrete aanpak. Op de bijbehorende website kun je de werkvormen en tools uit het boek gratis downloaden.

Jammer genoeg bevat het boek geen voorbeeldcasussen om te zien hoe organisaties deze wendkrachtaanpak met succes in de praktijk brengen. Door het boek heen staan leuke spreuken zoals ‘wendkracht is dansen op de golven van verandering’. Windkracht geeft je graag dansles.


Deze recensie is ook gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek Wendkracht is te koop op Managementboek.nl.

PS:

Lees hier meer over een flexibele werkorganisatie.

Lees hier meer over de wendbare organisatie.

dinsdag 26 november 2019

Verdienmodel Canvas voor in je gereedschapskist

Hoe en waarmee verdien je je geld als organisatie? Anders gezegd: wat is je verdienmodel? Dat begint met duidelijkheid over het businessmodel en de waardeproposities die je aanbiedt. Die vormen de basis voor jouw 'verdienmodel'. Om dat verdienmodel goed in kaart te kunnen brengen heb ik een eenvoudig Verdienmodel Canvas gemaakt.

 

Van businessmodel naar verdienmodel

De begrippen businessmodel, waardepropositie en verdienmodel worden nog wel eens door elkaar gehaald. Ze verschillen echter wezenlijk van elkaar.
  • Een businessmodel beschrijft kort en krachtig hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Simpel gesteld: hoe een bedrijf zijn activiteiten heeft georganiseerd en klanten van dienst is, van kop tot staart.Inclusief waardeproposities en inkomstenstromen en kostenstructuren.
  • Een waardepropositie beschrijft de voordelen die klanten kunnen verwachten van een verzameling producten en diensten. Een organisatie levert zijn waardeproposities tegen ‘betaling’ aan afnemers c.q. klanten.
  • Een verdienmodel beschrijft op welke manier de organisatie zijn geld verdient, Voor welke ‘prijs’ de waardeproposities in de markt worden gezet en wat op langere termijn het financieel resultaat is. Soms wordt er ook wel gesproken over inkomsten- of opbrengstenmodel (revenuemodel).

Van Business Model Canvas naar Verdienmodel Canvas

Bij het bepalen en uitwerken van een 'verdienmodel' spelen verschillende factoren een rol. Denk aan je waardepropositie(s), prijsstrategie (prijszetting en prijsniveau), type inkomstenstromen (eenmalig of terugkerend), type kostenstructuren (vast of variabel) en de businesscase met financiële parameters als ROI, terugverdientijd en klantwaarde (gebaseerd op afzetprognoses e.d.).

Om deze factoren gestructureerd te analyseren en te beschrijven heb ik een eenvoudig 'Verdienmodel Canvas' gemaakt. Indachtig het succesvolle Business Model Canvas en Waarde Propositie Canvas (goed gejat is soms beter dan zelf slecht bedacht ;-).

Het Verdienmodel Canvas sluit naadloos aan op het Business Model Canvas en Waarde Propositie Canvas. Hieronder zie je het canvas afgebeeld.


(klik op de afbeelding voor een groter formaat)  

Stop het Verdienmodel Canvas in je ondernemers-, marketing- en innovatiegereedschapskist, misschien komt het nog eens van pas.

Heb je nog aanvullingen of verbeteringen, dan hoor ik ze graag. Wil je dit Verdienmodel Canvas ontvangen, stuur mij dan via mijn website een email.

Succes met je verdienmodel!

zaterdag 23 november 2019

Boek Succesvol klantgericht ondernemen

Als je klantgericht wilt ondernemen sta je voor twee uitdagingen. Je moet de techniek op orde hebben en je moet de juiste cultuur in de organisatie weten te krijgen. Alleen dan kun je volgens Edwin Best  succesvol klantgericht ondernemen, wat ook meteen de titel van zijn boek is.


In de meeste sectoren is de concurrentie moordend en zijn product, prijs en kwaliteit nauwelijks onderscheidend in het gevecht om de klant. Blijft over de klant centraal stellen, dus klantgericht ondernemen. Maar als je succesvol klantgericht wilt ondernemen zijn er volgens CRM-adviseur Edwin Best twee uitdagingen die hij beschrijft in zijn boek Succesvol klantgericht ondernemen: je moet ervoor zorgen dat de techniek (CRM) op orde is en je moet de juiste cultuur in de organisatie weten te krijgen. Of zoals de subtitel van het boek luidt: ‘Je CRM in lijn met customer experience voor betrokken klanten en medewerkers’.

De auteur ziet vanuit de theorie én praktijk dat Customer Relationship Management (CRM) en customer experience vaak gescheiden werelden zijn en dat een integrale aanpak ontbreekt. Terwijl je volgens de auteur juist een ijzersterke basis creëert voor onderscheidend en succesvol klantgericht ondernemen door delen van CRM en customer experience te verenigen. Deze zienswijze vormt de aanleiding en insteek van zijn boek.

Succesvol klantgericht ondernemen bestaat uit 4 delen. In deel 1 gaat de auteur ‘op ontdekking’. Daarin passeren als eerste de drie bekende waardestrategieën van Treacy & Wiersema de revue met product leadership, operational excellence en customer intimacy. Daarna staat de auteur kort stil bij o.a. het veranderend klantgedrag en ontwikkelingen als service design, lean en digitale transformatie.

In deel 2 komen ‘ambitie en ontwerp’ aan bod. De auteur gaat als eerste dieper in op de selectie van het juiste CRM-systeem (businesssuite of best of breed). Daarna komen een paar CRM-strategieën aan bod. Zoals relatiebeheer op orde brengen, de juiste aandacht voor de juiste klant (ABC-piramide) en de invoering van klantgerichte businessmodellen. Gevolgd door een aantal customer experience-strategieën. Van (merk)waardig gedrag en customer journey tot touchpoints, digitale transformatie en omnichannel-CRM. Deel 2 sluit af met het bepalen van jouw doel en jouw ontwerp met een mix van eigen CRM- en customer experience-strategieën.

In deel 3 gaat de auteur aan de slag met ‘visie en strategie’. De auteur ziet zijn boek als reisgids, maar dit is het moment waarop ik als lezer definitief verdwaal. Het gaat in dit deel over het uitzetten van een winnende koers en het bewaken van die koers door meten is weten aan de hand van klantgerichte KPI’s. Het lijkt echter op een herhaling van zetten. De auteur schrijft als inleiding bij dit derde deel: ‘In deel 2 zijn we aan de slag gegaan met wat we willen bereiken met klantgerichtheid. Het doel en het ontwerp met CRM- en customer experience-strategieën in je eigen mix. Op basis hiervan heb je de businesscase bepaald. In dit deel gaan we in op de vertaling van het doel en het ontwerp in een visie op klantgericht ondernemen en vervolgens gaan we die vertalen naar een strategie om een winnende koers uit te zetten’. De weg terug heb ik niet meer gevonden.

Deel 4 gaat tenslotte over ‘invoering en doorvoering’ met onderwerpen als projectmanagement, invoeren met Agile, gebruik van KPI’s en metrics in de implementatiefase en borging van het resultaat via een lerende klantgerichte organisatie met kwalitatief goede data en een goede inbedding in de organisatie.

Door het boek heen vind je diverse praktijkcases, checklists, modellen en tips. Het boek sluit af met een nawoord, een CRM-scan en een lijst met aanbieders van CRM-systemen. Het is verrassend om te zien dat de CRM-scan die de auteur in zijn boek introduceert grotendeels overeenkomt met de CRM Quick Scan die ik zelf zestien jaar geleden al eens gemaakt heb. Navraag leert dat de auteur zijn CRM-scan op internet is tegengekomen, zonder verdere bronverwijzing.

De auteur kiest in zijn boek voor een gefaseerde aanpak met een praktische insteek. In mijn eigen woorden weergegeven komt dat neer op: breng eerst de basis op orde door het invoeren van een centraal CRM-systeem, het verbeteren van het relatiebeheer, het aansluiten van alle contactkanalen (centraal klantbeeld) en het verbeteren van alle klantprocessen. Om vervolgens de klantbeleving te verbeteren door het verbeteren van de customer journey, het verbeteren van touchpoints en te zorgen voor (merk)waardig gedrag bij medewerkers.

De uitwerking van de aanpak in het boek vind ik veel minder geslaagd. Dat zit hem in diverse zaken, zoals de lastig te volgen structuur, de verschillende niveaus waarop begrippen gebruikt worden (is digitale transformatie een customer experience-strategie?) en de schrijfstijl zoals in deze zin: ‘Wanneer je het relatiebeheer wilt aanpakken, werkt deze strategie (lees: relatiebeheer op orde brengen) goed.’ Hier had de eindredactie kunnen helpen om er een echt goede reisgids van te maken.

Wat blijft staan is de conclusie van de auteur dat klantgericht ondernemen maatwerk is en dat je op zoek moet gaan naar je eigen mix van maatregelen. Gezien het belang van klantgericht ondernemen kun je daar niet snel genoeg mee beginnen.


Deze recensie is ook gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek Succesvol klantgericht ondernemen is te koop op Managementboek.nl

donderdag 21 november 2019

De Chinese Droom en de Opkomst van China

China timmert flink aan de weg. Met een nieuwe zijderoute en het plan 'Made in China' waarin ze de omslag willen maken van een productie- naar een creatieve maatschappij. Met als doel een serieuze toonaangevende rol op het wereldtoneel en een Chinese samenleving waarin harmonie en groei hand in hand gaan. Hoe zien de plannen van China er precies uit en wat wordt het antwoord van het Westen, van Europa in het bijzonder, op de snelle opkomst van China?


De Chinese Droom van Xi Jinping

Xi Jinping is sinds november 2012 secretaris-generaal van de Communistische Partij van China en sinds maart 2013 president van de Volksrepubliek China. Hij wil van China een welvarend en invloedrijk land maken. Een land dat niet afhankelijk is van het Westen of van wie of wat dan ook.

Sinds 2013 voert Xi Jinping beleid dat in het teken staat van wat ‘de Chinese Droom’ wordt genoemd. De Chinese droom draait om het revitaliseren, verbeteren en versterken van de Chinese samenleving. Waarin harmonie en groei hand in hand gaan. Dit willen de Chinezen bereiken door middel van zowel buitenlands als binnenlands beleid.

In het buitenlandse beleid willen de Chinezen laten zien dat China een sterke en betrouwbare partner is in de wereldpolitiek die niet moet worden onderschat. Het binnenlands beleid moet de samenleving verbeteren en versterken. Door meer (binnenlandse) economische en sociale groei, minder corruptie, minder verkwisting, minder bureaucratie, minder hedonisme, een schoner milieu en een betere leefwereld voor iedere Chinees.

In de Chinese droom staat de natie centraal. Dit in tegenstelling van bijvoorbeeld de 'America First'-droom waarin het individu centraal staat. Het gaat bij de Chinese droom om het collectief geluk waarin burgers vroom, spaarzaam en gelukkig samenleven. De ambitie van Xi is om van China een welvarend land te maken waar iedere Chinees de vruchten van plukt. Criticasters van Xi en zijn partij spreken niet van een droom maar van een door de staat gecreëerde nachtmerrie, een luchtkasteel. Want zo zeggen ze: het is slecht gesteld met de mensenrechten, er is veel censuur en nauwelijks vrijheid van meningsuiting.

Voor het realiseren van de Chinese Droom zijn tal van plannen ontwikkeld die in rap tempo worden uitgevoerd zoals het Belt and Road Initiative (de nieuwe zijderoute) en het plan ‘Made in China’.

Interessante boeken over de 'uitdaging' China

In dit verband zijn deze 4 boeken die ik heb gelezen en gerecenseerd voor Managementboek.nl zeker de moeite waard.

Belt and Road Initiative - De nieuwe zijderoutes
Vroeger leidden alle wegen naar Rome, tegenwoordig leiden ze naar Beijing. Dat schrijft Peter Frankopan in het boek De nieuwe zijderoutes. China haalt in rap tempo de VS in als wereldmacht, of het nu over land of over zee is. Peter Frankopan is o.a. hoogleraar wereldgeschiedenis aan de Oxford University. Eerder schreef hij De eerste kruistocht (2012) en De zijderoutes (2016). Het boek De nieuwe zijderoutes borduurt daar op voort. Met een blik op het verleden en heden laat Frankopan zien dat de wereld drastisch aan het veranderen is.

Made in China - China’s New Normal
Het duurt nog even en dan heeft China het wereldleiderschap van de USA definitief overgenomen en laat het Europa ver achter zich. Met het plan ‘Made in China’ wil China de transformatie maken naar een innovatieve en slimme samenleving en minder afhankelijk zijn van het Westen. Centraal in deze ontwikkelingsspurt staat de toepassing van Artificiële Intelligentie (AI). Dat is de troefkaart die China maximaal gaat uitspelen. In 2030 wil China wereldleider in innovatie zijn en koploper in acht industrieën. Pascal Coppens beschrijft in China’s New Normal hoe China dit gaat lukken.

De kracht van het paradijs - Het Europese antwoord op China
Het is een minder vrolijk beeld dat Jonathan Holslag schetst in De Kracht van het Paradijs. Europa heeft het op vele terreinen moeilijk en dreigt op het wereldtoneel verder achterop te raken. Vooral door de opkomst van Azië, onder aanvoering van grootmacht China, en de veranderende prioriteiten van de VS. Gelukkig laat Holslag in De Kracht van het Paradijs ook zien hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw.

Feitenkennis - China en de rest van de wereld 
De wereld is de afgelopen vijftig jaar op tal van fronten spectaculair verbeterd. Het boek Feitenkennis laat zien dat ontwikkelingslanden niet meer bestaan, dat de wereldbevolking met vier miljard toeneemt en stabiliseert en dat China binnen één arbeidsleven de wereldmacht naar zich toetrekt.

De Chinese Droom van burgers

De vraag die opkomt is: wat merkt de man en vrouw in de straat ervan, wat zijn hun dromen en in hoeverre lopen de staatsdroom van Xi Jinping samen met de chinese dromen van de bijna 1,4 miljard Chinezen?

Misschien zien en horen we het antwoord in het VPRO-programma Chinese dromen. Daarin reist documentairemaker en China-expert Ruben Terlou kriskras door China, gedreven door zijn niet aflatende fascinatie voor de Chinezen en met de snel veranderende maatschappij als kompas. Op zoek naar de dromen van de gewone Chinees, van jong tot oud, van platte land tot wereldstad. Een aanrader.

De opkomst van China in beeld

Deze video geeft een aardig overzicht van 'The Rise Of China':Zorgen dat het gebeurt

Wordt de Chinese droom werkelijkheid? De toekomst zal het uitwijzen, maar als ik aan de opkomst van China denk, dan moet ik ook denken aan een van de vele uitspraken van Richard Branson, oprichter en CEO Virgin Group, want zo zegt hij: "Als het op de toekomst aankomt zijn er drie soorten mensen: zij die het laten gebeuren, zij die zorgen dat het gebeurt en zij die zich afvragen wat er is gebeurd. Sommige bedrijven zijn vastberaden tot de tweede te groep te horen."

Tot welke groep behoort ons land, jouw organisatie?

donderdag 14 november 2019

De power van een contentplatform

Stop met het uitstrooien van online content op media die niet van jezelf zijn. Leid je publiek naar je eigen contentplatform met verhalen die er toe doen. Dat is de boodschap van Cor Hospes in De power van een contentplatform.


Hoe kun je in deze tijd van sociale media en duizenden reclameprikkels per dag een relatie opbouwen met jouw publiek? Het antwoord van contentmarketeer Cor Hospes klinkt eenvoudiger dan het is: bouw je eigen contentplatform. Een plek waar jij zelf – rechtstreeks – een relatie met je publiek kunt opbouwen. Een plek waar jouw bedrijf of organisatie kan uitgroeien tot een expert en van waaruit jij die autoriteit kunt verzilveren.

Als merkjournalist, spreker en schrijver over verschillende boeken over contentmarketing, storytelling en sociale media weet Cor Hospes waarover hij praat. Hij introduceert in zijn boek een model en draaiboek waarmee bedrijven kunnen werken aan hun eigen contentplatform en –cultuur. Het draait daarbij volgens Hospes om het maken van verhalen voor het vinden, binden, bewegen en uitbouwen van je publiek.

‘Practice what you preach’ zal de auteur gedacht hebben want het boek bevat naar schatting zo’n 300 vlot geschreven verhaaltjes over tal van onderwerpen. Verdeeld over een proloog, negen hoofdstukken en een epiloog. De negen hoofdstukken gaan over hoofdthema’s als Waarom een contentplatform?, Vertel onderscheidende verhalen, Contentmarketing is cultuurverandering, Eer(st) je publiek, Begin bij het begin: je STE en Vertaal je DNA naar een contentplatform met domeinen, thema’s, formats en rubrieken. Om daarna jouw publiek te kunnen uitbouwen en verzilveren.

In het boek komen ook de 6 stappen van het CP model aan bod. Die gaan over (1) Audience first, (2) Vind je STE, (3) Benoem je roem, (4) Kies je rubrieken, (5) Je publiek uitbouwen en (6) Uitrollen en verzilveren.

De rode lijn in het boek is al snel duidelijk. Bouw je eigen contentplatform want als je kiest voor sociale (massa)media als Facebook, Instagram en LinkedIn ben je vooral de zak aan het spekken van de Mark Zuckerberg’s van deze wereld. Ook ziet de auteur het einde naderen van ‘alles voor iedereen’-platforms als Amazon en Alibaba. De toekomst is aan de gespecialiseerde nicheplatforms.

Dus ga op zoek naar je eigen niche, claim dat specialisme en bouw je eigen contentplatform als publieksbinder. Waarbij je denkt in verhalen en niet in kanalen. Dat is echter niet van vandaag op morgen geregeld. Het is een kwestie van lange adem en het vraagt om een contentcultuur, daar waar nu nog vaak een reclamecultuur heerst. Doe contentmarketing dus goed, met goede betekenisvolle verhalen. Kies voor kwaliteit boven kak, of doe het niet zoals een van de vele adviezen van de auteur luidt.

Cor Hospes heeft met De power van een contentplatform een actueel en goed leesbaar boek geschreven. Zonder handige inhoudsopgave, maar dat zal ongetwijfeld bewust gedaan zijn. Het boek staat boordevol ervaringen, tips en praktijkvoorbeelden van tal van bedrijven uit binnen- en buitenland.

Wat dat betreft is het boek als een lekkere snoeptrommel waar je naar hartenlust in kunt grabbelen. Van tips en trucs over de belangrijkste onderdelen van een verhaal, de empathiekaart waarmee je de doelgroep in kaart brengt, hoe je jouw publiek in beweging brengt en de acht stappen naar een contentmarketingcultuur tot medewerkers die als contentambassadeurs fungeren en contentmarketing als businessmodel.

Content is king en contentmarketing is here to stay, dus alle reden voor marketeers en communicatieprofessionals om zich in deze materie te verdiepen.

Op het gebied van contentmarketing is echter nog veel werk aan de winkel en daar kan dit boek zeker bij helpen. Want, zo schrijft de auteur: 40% van de merken die met contentmarketing bezig is ontbeert visie en concrete marketingdoelen. Men komt vaak niet verder dan een blogje hier en vlogje daar en die blijken maar al te vaak onvindbaar te zijn.

Of zoals het Japanse gezegde luidt: visie zonder actie is dagdromen en actie zonder visie is een nachtmerrie. Zo is het met contentmarketing ook.


Deze recensie is ook gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek De power van een contentplatform is te koop op Managementboek.nl.

vrijdag 8 november 2019

CRM Quick Scan wordt graag geplagieerd

Afgelopen week was het weer raak. Ik las een boek over klantgericht ondernemen waarin de auteur 'zijn' CRM-scan beschrijft. Ik was meteen nieuwsgierig. Niet geheel onterecht, want wat blijkt? De auteur heeft mijn CRM Quick Scan vrijwel ongewijzigd in zijn boek (en op zijn website) overgenomen. Als 'zijn' idee/product en zonder enige bronvermelding. Rara, hoe kan dat?

(macworld.nl)

Gevonden op internet

De auteur vertelde mij dat hij zijn CRM-scan op 'internet' had gevonden. Hij was op zoek gegaan naar een scan die klantgerichtheid integraal aanpakt. Er zwerven meer quick scans rond op internet (klopt, maar weinig integrale scans, sommige adviesbureaus vragen er zelfs flink geld voor, niet doen, mijn quick scan is gratis!) en het was voor hem onduidelijk van wie deze scan afkomstig was. Er was geen bronverwijzing te vinden. Vandaar dat hij geen bron kon vermelden en het als zijn eigen CRM-scan presenteert.

Opvallend onbekend

Mijn CRM Quick Scan was dus onbekend. Dat kan. Dat je zelf heel druk bezig bent met van alles en nog wat wil natuurlijk niet zeggen dat de rest van de wereld dat ook ziet. Ik heb dus nog wat promotiewerk te doen.

Verrassend is het wel want (1) de eerst editie van mijn boek CRM in de praktijk (evergreen op Managementboek.nl) verscheen al in 2003, (2) net als mijn CRM Quick Scan, die (3) de afgelopen zestien jaar veelvuldig is gebruikt bij opdrachten, workshops, studie-opdrachten, opleidingen, boeken en artikelen, (4) al jaren op mijn website staat, (5) veelvuldig via sociale media is gedeeld en op vele plaatsen downloadbaar als e-book en (6) een derde en vierde plaats scoort bij het googlen op 'crm quick scan'. Het wereldwijde internet is echter groot zwart gat vol verassingen zullen we maar zeggen.

Copy Compliment

Het is dit niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik beschouw het maar als een compliment. De vorige keer zei de directeur van een niet nader te noemen marketingbureau die mijn CRM Quick Scan ongewijzigd en zonder bronvermelding op zijn website had staan: "we hebben een internetbedrijf opdracht gegeven om een quick scan te ontwikkelen en dit hebben ze gemaakt. Ik wist niet dat ze het van iemand anders gekopieerd hebben." Om maar niet te spreken van de vele stukken tekst en modellen die uit mijn artikelen, boeken en blogs ongewijzigd worden overgenomen op websites, brochures, etc. zonder bronvermelding.

Plagiaat

Tsja, of dit plagiaat is? Volgens Wikipedia is plagiaat of letterdieverij "het overnemen van stukken, gedachten, [of] redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk". Degene die plagiaat pleegt is plagiator of plagiaris. Degenen van wie het werk overgenomen is, wordt aangeduid als geplagieerde. Maar ook een heel groot gedeelte uit één bestaande tekst, document of ander stuk ongewijzigd overnemen wordt in het onderwijs als vorm van plagiaat gezien.


Plakken en knippen is zo gedaan

Natuurlijk, 'we staan op de schouders van reuzen voor ons' en knippen en plakken dat het een lieve lust is. Wie doet het niet? Ook ik doe daar gretig aan mee. By the way: mocht ik toevallig ergens een bronvermelding vergeten zijn, laat het weten! Het internet maakt dit kopiëren gemakkelijker dan ooit.

Niets komt zo maar uit de lucht vallen en alle nieuwe ideeën, visies, modellen en innovaties borduren in meer of mindere mate voort op het werk van anderen. Dat gaat al eeuwen zo en is het geheim van vooruitgang. Lees bijvoorbeeld ook de boeken De managementideeënfabriek ontleed, Waarom de Chinezen de stoommachine niet uitvonden en China's New Normal. Daarnaast hebben we ook nog te maken met het 'twee zielen, één gedachte'-fenomeen, want wie heeft bijvoorbeeld de boekdrukkunst nu echt uitgevonden? De Chinezen, Duitsers, Amerikanen of toch de Nederlanders?

Zo is het ook met al die scans, radar's, spinnenwebben, kwadranten, canvassen, kleurwijzers en andere zelfevaluatie-tools die op internet ronddwalen. Ze lijken allemaal in meer of mindere mate op elkaar. Zo kwam ik zelf op het idee voor mijn CRM Quick Scan door een zelfde soort 'quick scan van de relatiegerichtheid' die de CRM-experts Waalewijn, Beltman e.a. paar jaar daarvoor hadden gepubliceerd in een marketingblad. Die relatiescan vormde de inspiratie voor het maken van een nieuwe integrale CRM Quick Scan, afgestemd op mijn visie op CRM zoals ik dat in mijn boek CRM in de praktijk beschrijf.

Eenvoudige stelregel

Ik heb een eenvoudige stelregel die ik altijd probeer toe te passen. Of je neemt dingen min of meer letterlijk en niet op al te grote schaal over met duidelijke bronvermelding (citaatvorm), of je maakt er een echt eigen verhaal van door het aan te passen, uit te breiden en in te bedden in een ander/breder verhaal met andere of hele nieuwe invalshoeken.

'Wil je dat ik jou als bron vermeld op de website' vroeg de auteur. 'Dat laat ik aan jou over' was mijn antwoord. Ik ben benieuwd. Het wachten is op de volgende copy cat.

Download hier gratis de CRM Quick Scan

De CRM Quick Scan kun je hier gratis downloaden.

zondag 3 november 2019

Werkgeluk? Kijk ook eens naar de stofjes in je hoofd!

Het werkgeluk van de Nederlandse werknemer laat zwaar te wensen over. Dat is niet best want gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. En dat is weer goed voor jouw organisatie, voor het bedrijf. Hoe vergroot je nu het werkgeluk van jouw medewerkers? Op allerlei manieren, maar denk ook eens aan de stofjes in je hoofd.

(bonobo creative reqruitment)

Werkgeluk ver te zoeken

Slechts 12% van de werknemers gaat met plezier naar het werk. Is gelukkig op het werk. Ze presteren bovengemiddeld en werken goed met anderen samen. Liefst 40% van de werknemers voelt zich onder grote druk staan en is verkrampt bezig; 37% doet het op zijn gemak en probeert zich niet al te druk te maken. En dan heb je ook nog een groep van 11% van werknemers die volledig is afgehaakt.

Kortom, bijna negen op de tien werknemers lijdt aan een of andere vorm van energieverlies. De rest staat stijf van de stress, zit lamlendig zijn tijd uit of schuifelt als een zombie door de kantoortuin. Dat is niet best want het is al heel lang bekend dat tevreden en betrokken medewerkers zorgen voor meer tevreden en betrokken klanten, dit noemt men de 'service profit chain'.

Dat schrijven de auteurs en adviseurs Hans van der Loo en Patrick Davidson in hun boek Werkvuur. Ze schetsen daarin hoe het denken over werk zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Kort samengevat: van moeten naar willen. Tegenwoordig zien we werk als bron van onuitputtelijk geluk en zelfverwerkelijking. Niet-werken is geen geen optie meer.

Er is ook werk genoeg, maar worden we daar nou ook gelukkig van? Steeds minder, zo blijkt uit onderzoek dat Van der Loo en Davidson de afgelopen vijf jaar verrichtten. Werknemers gaan massaal gebukt onder stress, sleur en stilstand. De auteurs spreken in dit verband van een paradox: het verlangen naar werk is groter dan ooit, maar het werk zelf levert steeds minder energie op. Niet zo gek dus dat het aantal burnout klachten toeneemt, van millennials tot de oudere generaties.

Dit sluit aan op wetenschappelijk onderzoek van opleider Schouten en Nelissen. Daaruit blijkt dat ruim 40% van alle medewerkers structureel werkstress ervaart. En 34% van werkend Nederland loopt risico op een burn-out. Vitale medewerkers daarentegen melden zich 35-40% minder vaak ziek.

Wat is het medicijn?

Over het vergroten van medewerkertevredenheid, betrokkenheid en werkgeluk wordt al jaren veel gezegd en geschreven. Het gaat dan vaak om zaken als autonomie in het werk, uitdaging, aandacht en waardering, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, veilig voelen, werk-privé balans, optimaal samenwerken met teamgenoten, verbindend leiderschap op alle niveaus, anders beoordelen en een leuke baas die stimuleert en duidelijk is. Daarmee alleen redden we het dus blijkbaar niet.

De auteurs komen in hun boek Werkvuur ook met een oplossing: energie. Of beter, positieve energie. Maar zo schrijven ze: ‘Mensen denken bij energie direct aan fysieke energie. Die kan je verbeteren door gezonder te leven, meer te bewegen, langer te slapen, kortom de bekende riedel. Maar dat is maar voor 30% van invloed, blijkt uit onderzoek naar de prestaties van kenniswerkers. De andere 70% wordt bepaald door mentale, emotionele en sociale factoren.'

Maar...als het gaat om mentale, emotionele en sociale factoren, dan betreden we eigenlijk het terrein van de psychologie, gedragswetenschappen en de werking van het brein. Een lastig terrein met grote valkuilen, maar toch...

Stofjes in het brein

Een andere invalshoek om een oplossing te vinden in het gebrek aan werkgeluk is te kijken naar de werking van de hersenen. Het is inmiddels wel duidelijk dat mensen vooral impulsieve, emotie gedreven wezens zijn. Lees zeker ook het artikel over de 22 breinwetten voor marketeers.

In de psychologie zijn ze al veel langer bezig met de vraag: wat maakt mensen gelukkig? Hoewel ons lichaam meer dan honderden chemische stoffen produceert, zijn er maar een klein aantal 'stofjes' waarvan deskundigen enigszins weten hoe ze onze stemming beïnvloeden.

Er zijn volgens psychologen en therapeuten minstens zeven hormonen/neurotransmitters, die nauw betrokken zijn bij ons geestelijke welzijn, ons geluksgevoel: endorfine, dopamine, serotonine, oxytocine, adrenaline, gamma-aminoboterzuur (GABA) en anandamide.

Ik pak er 4 kort uit, want die noemen ze ook wel de gelukshormonen:
  • Endorfine: de grootste geluksboodschapper in ons brein en tevens een natuurlijke pijnstiller. Dat wat mensen als geluk, liefde of vrede ervaren is in het brein vooral herkenbaar aan een flinke dosis van deze hormonen. Het komt vrij bij heel verschillende activiteiten in veel verschillende situaties: bij het sporten, tijdens de seks en bij het volbrengen van kleine alledaagse taakjes, zoals een brief op de post doen of de afwas drogen.
  • Dopamine: wordt ook wel de belonings- of anticipatiemolecuul genoemd. Het komt vrij als wij onze doelen proberen te bereiken. Het laat ons zoeken en jagen naar zaken die ons plezier en vreugde geven, zoals eten, seks en andere fijne ervaringen. Verslavingen werken direct in op dit interne beloningssysteem. 
  • Serotonine: wordt ook wel het zelfvertrouwenmolecuul genoemd. Mensen bij wie deze neurotransmitter rijkelijk stroomt hebben van nature veel zelfvertrouwen en tevredenheid over zich. Mensen die deze stof minder makkelijk aanmaken, zijn daarentegen wat afhankelijker en zoekender van aard. Ze zoeken eerder naar bevestiging buiten zichzelf en raken sneller verslaafd aan genotschenkende middelen.
  • Oxytocine: wordt ook wel het knuffel- of bindingshormoon genoemd. Dit hormoon laat ons verbonden met elkaar voelen. Oxytocine laat zien hoe belangrijk (lichamelijke) intimiteit, vertrouwen en vriendschap zijn voor ons welzijn. Het zorgt voor meer vertrouwen en loyaliteit tussen mensen. Wanneer fysiek contact ontbreekt kunnen zaken als chocola of een warm bad de oxytocine-aanmaak stimuleren.

Volgens psychologen moeten we geluk van genot onderscheiden. Bij genot gaat het vaak om een kortdurende explosieve mix van neurotransmitters als dopamine, serotonine en adrenaline. Genot, zoals het bevredigen van je chocoladeverslaving of seksuele drang, kan heel intens zijn, maar leidt vaak tot een korte, vluchtige kick die daarna al snel een gevoel van leegte achterlaat.

Wat mensen over het algemeen onder geluk verstaan heeft een wat langduriger en milder karakter dan genot. Vooral een flinke dosis endorfinen schijnt daar aan bij te dragen: die gaat samen met een gevoel van acceptatie, vrede en liefde. Geluk en liefde liggen dan ook dicht bij elkaar. Of zoals een van mijn oud-collega's altijd zei: aandacht en een klein beetje liefde.

Focus op de 4 gelukshormonen

Kortom, beste directeuren, managers en teamleiders, van Ri, Ra tot Ro, wil je jouw eigen werkgeluk en dat van jouw medewerkers vergroten - en daarmee ook het geluk van jouw klanten - denk dan ook aan de stofjes in het brein, de 4 gelukshormonen en hoe je die zou kunnen versterken.

Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door het 'seeking system' in het brein van medewerkers te activeren, met behulp van bijvoorbeeld zelfexpressie-opdrachten en speel- en ontdekmogelijkheden,  want dan komt het gelukshormoon dopamine vrij.

Maar ook via inzet van slimme technologie zoals Nir Eyal laat zien in zijn boek 'The Hook Model - how to build habit-forming products’. Of via speciale bedrijfssportprogramma's of sporten met collega's zoals we lezen in Happinez. Zo blijkt uit onderzoek dat het inzetten van bedrijfssport kan leiden tot meer werkgeluk door een verbetering van de algemene gezondheid, vermindering in ziekteverzuim en een verbetering van de werkproductiviteit,

De auteurs Hans van der Loo en Patrick Davidson geven in hun boek Werkvuur al een beetje de richting aan: 'Zorg ervoor dat mensen met elkaar gaan praten. Bedenk kleine oplossingen waardoor mensen en teams met elkaar in contact komen.'

PS:
Het boek Werkvuur is te koop op Managementboek.nl.


PS:
In de Groene Amsterdam staat uitgebreid artikel over 'Het ontbrekende stofje in het brein'.