woensdag 24 februari 2021

9 succesfactoren voor een toekomstbestendig bedrijf

Adviseurs van McKinsey onderzochten wat er nodig is om een toekomstbestendig bedrijf te worden. Ze vonden negen succesfactoren. Huiswerk voor de 'Chief Strategy Officer (CSO)' die steeds vaker opduikt in de directiekamer. 

De McKinsey-adviseurs Aaron De Smet, Chris Gagnon en Elizabeth Mygatt onderzochten wat er nodig is om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn:  'Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready company'. De onderzoekers keken naar de werkwijze van dertig topbedrijven en vulde hun bevindingen aan met eigen ervaringen uit de adviespraktijk. 

De auteurs kozen de groep topbedrijven uit omdat (1) ze weten wie ze zijn en waar ze voor staan, (2) ze werken met een focus op snelheid en eenvoud en (3) ze groeien door hun vermogen om te leren, te innoveren en goede ideeën te zoeken, ongeacht hun oorsprong. Dat was nog niet zo eenvoudig want volgens de onderzoekers levert maar 1 op de 5 grote bedrijven een ‘topprestatie’. 

9 kenmerken van een toekomstbestendig bedrijf

Volgens het McKinsey onderzoek zijn dit de 9 kenmerken van een toekomstbestendig bedrijf, kort samengevat:

 1. Neem een standpunt in (waar sta je voor, wat is jouw ‘purpose’?).
 2. Verscherp de waarde-agenda (heldere ambities, doelen, cascadering naar organisatieonderdelen).
 3. Zorg voor een sterke organisatiecultuur (waarden, principes, overtuigingen).
 4. Vereenvoudig de organisatiestructuur (connectiviteit).
 5. Snel beslissen (van strategische kernbeslissingen naar tactische middelenbeslissingen).
 6. Beschouw talent als schaarser dan kapitaal (talentontwikkeling, binden en boeien medewerkers).
 7. Denk in eco-systemen (netwerkorganisatie).
 8. Bouw datarijke technologieplatforms (met AI en algoritmes in de cloud).
 9. Versnel het leren (lean startup, falen om te leren).
Kortom, een onderzoek op de bekende consultancy-manier: wie is succesvol en welke overeenkomsten hebben deze succesvolle bedrijven? Met het gevaar dat je ziet waar je naar kijkt. Je ziet dan misschien wel relaties tussen zaken maar dat hoeven geen oorzakelijke verbanden te zijn.  

Strategie als een bedrijfsfunctie

Om al dit soort transformaties in goede banen te leiden kiezen steeds meer grote bedrijven voor een ‘Chief Strategy Officer’, ofwel een ‘CSO’. Dat schijft consultancybedrijf  Deloitte in de ‘2020 CSO Survey’. Met de mooie subtitel: 'Evolving the corporate strategy function for a world of disruptive change.' Het is een onderzoek onder 100 CSO’s van grote bedrijven in USA en West-Europa.

Uit dit onderzoek blijkt volgens de onderzoekers het volgende, in het kort:  

 1. Het niet realiseren van disruptieve groei is een ‘strategic capability gap’.   
 2. Winnen (vandaag en morgen) vraagt ‘fluency in technology as a strategic enabler’.
 3. Strategische planning moet meer dynamisch worden (‘rolling strategy’).  
 4. Wereldwijde economische vooruitzichten zijn een grote zorg.
 5. CSO’s willen graag CEO worden.
Opvallende constatering van de onderzoekers: strategie staat bij 45 procent van de bedrijven jaarlijks op de rol. Voor veel anderen - bijna 50%! - maar eens per twee of drie jaar. De wereld verandert veel sneller dan het strategieproces van veel organisaties.

Om te winnen in snel veranderende omstandigheden moet je én uitblinken in het uitvoeren van jouw strategie én tegelijkertijd speuren naar kansen en bedreigingen en daar op anticiperen. Niet één keer per jaar, maar continu. aldus de onderzoekers.

Vragen waar een CSO zich vooral druk om zou moeten maken zijn:

 1. Is onze huidige strategie nog steeds relevant als de marktomstandigheden wijzigen?
 2. Welke strategische keuzes en investeringen moeten we sowieso gaan nemen?
 3. Welke strategische tekortkomingen maken onze business kwetsbaar?
 4. Hoe kunnen we zorgen voor groei, ook als de markt in een neergaande lijn zit?
 5. Welke kansrijke acquisities kunnen we maken? 
 6. Waar moeten we onze business verstevigen of aanzienlijk in de kosten snijden? Hoe kunnen we weer snel opschalen als de markt herstelt?
 7. Welke beslissingen moeten we nu nemen, en welke beslissingen kunnen we later nemen?
 8. Is ons leiderschapsteam voldoende verbonden met alles wat nodig is om te overleven in een recessie?  

Boeiende vragen voor als je op de stoel van een CSO zit. Dat sluit aan op Berenschot's 'Strategy Trends 2020'-rapport. Met als centraal thema 'wendbaar in onzekere tijden'. Treffender had de titel van dit rapport niet gekozen kunnen worden. 

Wendbaar de toekomst in

Bovenstaande onderzoeken wijzen de inmiddels bekende richting uit: toekomstbestendige bedrijven zijn wendbare organisaties. 

Maar hoe word je een wendbare onderneming? Daarover lees je meer in mijn boek Wendbare strategie op één A4. Met het wendbaarheidscanvas met 11 bouwstenen en 43 wendbaarheidsknoppen om aan te draaien. Met het canvas krijg je snel inzicht in welke factoren van belang zijn en hoe je als organisatie met een wendbare strategie het verschil kan maken. Het is de verkorte opvolger van het boek Hoe agile is jouw strategie?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten